Liječenje

Liječenje

Prema smjernicama Europskog udruženja urologa(EAU) (European association of urology) i Američkog udruženja urologa(AUA) (American urological association) PDE5-inhibitori uključujući sildenafil, lijekovi su prvog odabira u liječenju erektilne disfunkcije (impotencije).

Načini liječenja erektilne disfunkcije (impotencije) uvelike su se promijenili posljednjih desetljeća:

  • 1970-tih:psihoseksualna terapija i penisna proteza,
  • 1980-tih: revaskularizacija, uređaji za vakumsku konstrikciju i terapija intrakavernoznom injekcijom,
  • 1990-tih: primjena transuretralnog i peroralnog lijeka

Uvođenje prvog PDE5-inhibitora, sildenafila, 1998. godine, doslovno je uvelo revoluciju u liječenje erektilne disfunkcije (impotencije). Liječenje je postalo mnogo lakše, te više nije bilo bolno. Potvrđeno je da su tablete vrlo učinkovite i dobro podnošljive, pa su muškarci počeli pokazivati sve veći interes za ovaj način liječenja. Sve više muškaraca traži pomoć za erektilnu disfunkciju (impotenciju), a među njima i mnogo onih koji su prijašnje opcije u liječenju smatrali nepogodnima.

Pročitajte više o djelovanju lijekova za erektilnu disfunkciju (impotenciju) ovdje.

Razgovarajte s liječnikom o Vašem problemu erektilne disfunkcije
Krka, d. d.

Sva prava pridržana. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto